Skademeldingsskjema

Skademeldingsskjema

Fylles ut ved skade på gods. Reklamasjoner behandles etter bestemmelsene i Lov om vegfraktavtaler. Vær oppmerksom på at det er begrensninger i transportørens ansvar. Skader dekkes etter takst / verdiforringelse.